1. Kunci kemuliaan adalah taqwa kepada ALLAH SWT
2. Kunci rejeki adalah usaha diiringi dengan istighfar dan ketaqwaan
3. Kunci syurga adalah tauhid
4. Kunci iman adalah merenungkan ayat ayat ALLAH SWT
5. Kunci kebaikan adalah kejujuran
6. Kunci kehidupan hati adalah merenungkan al quran, berdoa di malam hari dan meninggalkan perbuatan dosa
7. Kunci ilmu pengetahuan adalah bertanya dan menyimak dengan baik
8. Kunci pertolongan dan keberhasilan adalah sabar
9. Kunci kebahagiaan adalah taqwa
10. Kunci bertambahnya nikmat adalah bersyukur
11. Kunci rindu akhirat adalah menjaga jarak dengan dunia
12. Kunci agar permintaan dikabulkan adalah dengan berdoa